Descriere mobilități

Documente

PRINCIPII GENERALE

Art.1. In cadrul proiectului se vor derula :

  • Mobilitati transnationale de scurta durata

Art.2. Mobilitati transnationale de scurta durata se vor derula pentru participari la activitati stiintifice internationale conform HG 518 din 1995 (documentare, participari la conferinte, simpozioane, seminarii sau alte reuniuni) care au legatura cu domeniul studiu si tematica tezei de doctorat/planul de cercetare postdoctorala. Acestea vor avea o durata cuprinsa intre 3 si 7 de zile. Aceste mobilitati se vor suporta din bugetul proiectului: cheltuieli de transport si cheltuieli de cazare (in limita sumei de 4500 lei/ doctorand sau postdoctorand) si taxe de participare in limita sumei de 1000 lei per participant.

Art. 3. Pentru a beneficia de sprijin financiar prin proiect  trebuie respectate procedurile specific. Orice sprijin financiar trebuie mai  intai aprobat de echipa de proiect. Nu se accepta cheltuieli efectuate fara avizul echipei de proiect si fara indeplinirea etapelor specifice din cadrul proiectului.

Art. 4. In contextul international actual incurajam participarea la conferinte online. Pentru participarea la conferinte online se va acorda un sprijin financiar de maxim 1000 lei per conferinta ( pentru taxele de participare)

Art. 5. Pot participa la mobilitati legate de obiectul cercetării în state membre ale UE doctoranzii si cercetătorii posdoctoranzi, după înregistrarea prealabilă a acestora în grupul ţintă al proiectului.

Art. 6. Participarea doctoranzilor si a cercetătorilor post-doctorat sprijiniţi prin proiect la evenimente ştiinţifice internaţionale în state membre ale UE care sunt legate de obiectul cercetării se realizează în cadrul activităţii AIII.3 Mobilități pentru participarea la stagii de cercetare și conferințe, valorificarea rezultatelor prin publicare prevăzută în Graficul actualizat de implementare, cu încadrarea în durata de derulare a Contractului de bursă încheiat cu studentul doctorand/cercetătorul post-doctorat.

Art.7. Doctorandul si cercetătorul post-doctorat are dreptul de a participa la mobilitati transnaționale de scurtă durată (documentare, schimb de experienţă, participari la conferinte, simpozioane, seminarii sau alte reuniuni) care se desfaşoară în state membre UE.

Art.8. Se utilizează sistemul de plată prin proiect. Pentru finalizarea platii vor fi necesare documente justificative din partea participantilor din grupul tinta (boarding pass, etc.).

Art. 9. În măsura în care se constată neîndeplinirea, de către doctoranzi/ cercetători post-doctorat a obligaţiilor care le revin pe perioada participării la mobilitatile transnationale legate de obiectul cercetării în state membre ale UE, echipa de proiect va comunica doctorandului/ cercetătorului post-doctorat în cauză măsurile corective aferente, putând decide recuperarea sprijinului financiar oferit în acel scop.